Hizmetler

Mikrobiyolojik Analizler

Aerobik Koloni Sayımı

(katı besiyerinde)

Toplam Bakteri Sayımı

(katı besiyerinde)

Escherichia coli Sayımı

(katı besiyerinde)

Moleküler Biyolojik Analizler

Bitkisel dokudan DNA izolasyonu

Hayvansal dokudan DNA izolasyonu