Crack Repair and Ground Improvement with the Help of Microorganisms

Crack Repair and Ground Improvement with the Help of Microorganisms

Artan nüfus artışı ile birlikte deprem, erezyon gibi doğa olayları sonucu oluşan hasarları onarmak ve zemin yapısı uygun olmayan bölgelerin  mikroorganizmalar kullanılarak iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Hedef doğrultusunda, zemin iyileştirme sürecinde önemli bir yere sahip olan CaCO3 oluşumunun mikroorganizmalar tarafından yapılarak biyoçimentolama işleminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.