Inhibition of the biofilm formation by blocking the QS signal mechanism in bacteria, <em>Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Staphylococcus aureus,</em> by using secondary metabolites derived from lichen species. TUBITAK COST European Cooperation  In Science and Technology Action FA1202, 2014-2017

Inhibition of the biofilm formation by blocking the QS signal mechanism in bacteria, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Staphylococcus aureus, by using secondary metabolites derived from lichen species. TUBITAK COST European Cooperation  In Science and Technology Action FA1202, 2014-2017

Bu projede, ortak kullanıma açık su sporlarının icra edildiği veya rekreasyon alanı olarak kullanılan yüzme havuzlarında gözlenen, özellikle halk sağlığı üzerine doğrudan veya dolaylı olumsuz etkileri bilinen bazı bakterilerin (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli Gram (-) ve Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus Gram (+)), dezenfektanlara ve fiziksel prosedürlere daha fazla karşı koyabilen bir formu olan “biyofilm” oluşturmalarını engellemek amaçlanmıştır.