SESAL LAB yenilikçi fikir ve ürünlerle inovatif çözümler geliştirmeyi, Üniversite-Sanayi arasında işbirliği kurmayı, özellikle endüstriyel alanda Birey veya şirketlerin problemlerine yönelik çözümler geliştirerek,  Birey veya şirketlere proje veya AR-GE çalışmalarında danışmanlık veya hizmet imkanı sunmayı hedefleyen bir AR-GE şirketidir. SESAL LAB uzun yıllardır akademik alanda çalışmalar yürütmektedir. 2020 yılında kazanmış olduğu KOSGEB Proje desteği ile şirketleşerek özellikle akademik birikimin sanayiye aktarılmasında katkı sağlamayı hedeflemektedir. Çalışmalarnın faliyet alanları Mikrobiyoloji-Moleküler Biyoloji tabanlı zemin sertleştirmeden çeşitli kaynaklardan ilaç etken madde tespitine kadar birçok sektörde araştırmalar yapılmaktadır.

SESAL LAB ekibi 2013 yılından bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası projeye imza atmıştır. Çok farklı alanlarda proje geliştirme potansiyeline sahip ekibimiz son yıllarda Uluslararası ikili iş birliklerini artırmıştır. Ekibimiz Japonya, İtalya, Kore ve İspanya ile doğrudan ikili iş birliği projeleri yürütürken, birçok uluslararası ekip ile de etkileşim halindedir. Yine Koç, Boğaziçi, Bahçeşehir, İstanbul Üniversitesi, Yeditepe, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ve bu üniversitelerden farklı disiplinlerde uzman ve deneyimli akademisyenlerle işbirliklerini sürdürmektedir. Uluslararası olarak Kore Sunchon Üniversitesi, Japonya Akita Perfectoral University, İtalya CNR- Napoli, İspanya Barcelona Üniversitesi ortakları arasında yer almaktadır. Biotek Tarım, Nanomik ve Ultrases adında firmaların temelleri SESAL Lab da atılmıştır. Malatya Pazarı-Palancı, SANKARA, SEM, Lightmaster sanayi ortaklarımız arasında yer almaktadır.

SESAL LAB Uluslararası ve ulusal yüksek impakt faktörlü dergilerde çok sayıda bilimsel yayın, kongrelerde poster ve sözlü sunumlar, yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ile zengin bir akademik birikime sahiptir.

SESAL LAB bünyesinde alanında uzman kişiler çalışmakta ve her geçen gün ekibimiz kendini geliştirmeye gönüllü çalışkan ve ekip ruhu ile çalışan bireylerin ekibe katılmasıyla daha da güçlenmektedir. Ekibimize yeni katılan bireyler Lab'ın prensip ve kalitesinin korunması amacıyla ön eğitimlere tabii tutulmaktadır.  

Birey veya şirketlerin problemlerine özel, kaliteli, yenilikçi, çözüm odaklı, hızlı ve güvenilir AR-GE çalışmalarını merkeze alan son teknoloji cihaz ve ekipman donanımına sahiptir. SESAL LAB genel lab. cihazlarının yanısıra limunosans, florosans ve absobans ölçümü yapabilen Cytation 3 cihazından moleküler biyoloji alanında Real Time PCR, DNA-RNA protein görüntüleme sistemlerine kadar pek çok ileri teknolojik cihazı bünyesinde barındırmaktadır. Laboratuvar kapsamında veya ortaklarımız yardımıyla Mikrobiyoloji ile ilgili deneyler, Hücre Kültürü testleri, Bitki Araştırma çalışmaları, Moleküler Biyoloji ve Genetik Testler, bitki, liken gibi canlılardan etken madde izole edilebilmek için Ektraksiyon ve kromatografik yöntemlerle ilgili çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

SESAL LAB sürekli kendini yenileme ve her geçen gün daha başarılı çalışmalar ortaya koyma hedefi ile yola çıkmıştır. AR-GE ve Bilimsel Altyapısı ile Endüstriyel Problemlere Bilimsel Çözümler , Yenilikçi Fikir ve Ürünler için Proje ve AR-GE Danışmanlık/Hizmet Desteği Sunan Inovatif Çözüm Ortağınız SESAL LAB ayrıca üniversitelerle iş birliği; patentler ve iş mükemmelliği gibi pek çok alanda her türlü çalışma ve fikrinizde size katkı sunmaktadır.

Misyon:

Tekstil, İnşaat, Eczacılık, Tıp, Botanik, Kimya, Biyoloji Mühendislik benzeri çok disiplinli alanları bir araya getirerek Sanayi ve Üniversite ortaklığında Sektörlerin sorunlarını özellikle Moleküler Mikrobiyoloji odaklı çözümlenmesiyle Türkiye ve Dünya pazarında yer almak.  

Sürekli gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda dışa bağımlılığın azaltılması, ülkemizin hem bilimsel hem de endüstriyel anlamda yurtdışı ile rekabet gücünün artırılması hedefiyle akademik birikimlerimizin endüstri ve sanayide farklı alanlarda kullanılabilir olmasına imkan sağlamak, AR-GE çalışmalarına ortam oluşturmak amacıyla Endüstriyel Problemlere Bilimsel Çözümler, Yenilikçi Fikir ve Ürünler geliştirmek için inovatif Proje ve AR-GE Danışmanlık/Hizmet Desteği Sunmak SESAL LAB'ın misyonunu oluşturmaktadır.

Vizyon:

Sektörlerin ihtiyaçlarını temel alarak AR-Ge ve/veya UR-GE çözüm ortaklığında çok disiplinli ve çok uluslu olarak iyileştiren şirket olmak ve bilimsel gelişim ve değişim yoluyla toplumsal ve endüstriyel değişime yön vermek