Quorum Sensing Inhibition Activity Screening of Lichen Secondary Metabolites on Pseudomonas aeruginosa and Investigating Industrial Potential of Mycobiont Culturing. <strong>Bilateral Cooperation Project TUBITAK-JSPS</strong> <strong>(Turkey-Japan)</strong> <strong>2018-2020</strong>

Quorum Sensing Inhibition Activity Screening of Lichen Secondary Metabolites on Pseudomonas aeruginosa and Investigating Industrial Potential of Mycobiont Culturing. Bilateral Cooperation Project TUBITAK-JSPS (Turkey-Japan) 2018-2020

Bu proje kapsamında, özellikle Türkiye’de gelişim gösteren ve potansiyel etnobotanik değere sahip olduğu bilinen liken türleri kullanılarak, özellikle insan sağlığı üzerine doğrudan veya dolaylı olumsuz etkileri bilinen Pseudomonas aeruginosa'nın biyofilm oluşturmasının engellenmesi bu sayede kistik fibrozis hastalığının tedavisine alternatif oluşturulması amaçlanmıştır.