<strong>FIGHTING POTATO BEETLE (Lept<em>inotarsa decemlineata </em>(Say)) WITH BIOPESTICIDE</strong>

FIGHTING POTATO BEETLE (Leptinotarsa decemlineata (Say)) WITH BIOPESTICIDE

Patates böceği ile mücadele ülkemizde genellikle kimyasal insektisit uygulamaları ile yapılmaktadır. Yüksek oranda insektisit kullanımı, bu türün dayanıklılık kazanmasına ve insektisitlerden kaynaklanan fitotoksite gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Projenin amacı patates böceği Leptinotarsa decemlineata (Say)’ya karşı insektisit olarak kullanılması planlanan mikroorganizmaların biyopestisit olarak uygulanmasıdır.