Production of Biofertilizer to be Applied together with Rice Straw and Straw Wastes to Increase Efficiency in Soil Improvement and Rice Production

Production of Biofertilizer to be Applied together with Rice Straw and Straw Wastes to Increase Efficiency in Soil Improvement and Rice Production

Sera gazının artışıyla iklim değişikliğinin temel sebebi olan küresel ısınmı tetiklenmektedir. Tarım, gıda ve beslenme güvenliğine yönelik dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkileyen bir tehdit olan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için birçok uluslararası anlaşmada tarımsal yöntemlerin önemi vurgulanmıştır. Tarımsal alanlardaki toprağın ihtiyaçlarını gidermek suretiyle verimliliğinin arttırılması ve fiziksel yapısının devam ettirilmesi için, organik ve inorganik maddelerin toprağa ilave edilmesine, zararlı, kirletici ve zehirli maddelerden arınmasına, verimli ve kaliteli hasadın arttırılmasına yardımcı olan toprak düzenleyiciler kullanılmaktadır. Türkiye topraklarının %48’i tarımsal faaliyetlerde kullanılmaktadır. Ülkemizin toprak karbon stok haritasına bakıldığında %0,5-6 arasında düşük organik içeriğe sahip olduğu ve asidik veya bazik nitelikte olduğu görülmektedir. Bu proje önerisi ile Trakya ve Karadeniz bölgelerinde çeltik tarımı yapılan alanlarda hasat sonunda açığa çıkan ve tarımsal olarak değerlendirilmesi oldukça sınırlı olan çeltik saplarının kullanılarak toprakta bitki tarafından alınabilecek organik/inorganik bileşik formlarına çevrilmesiyle toprağın zenginleştirilmesi amaçlanmıştır.